Toelichting plan > Waterrecreatie

De bestaande waterrecreatiegebieden blijven allen bestaan doch zullen gereguleerd worden. Alle zwemlokaties – Caracasbaai, Baya, Duikcentrum en Directiestrandje – zullen gratis toegankelijk blijven voor een ieder. Exploitanten van voorzieningen op deze lokaties dienen een huur te gaan betalen voor de gronden waar de voorzieningen op aangelegd zijn. In de huurovereenkomst dient te worden vastgelegd aan welke voorwaarden men moet voldoen.

Dit zelfde, huur onder strenge voorwaarden, is ook van toepassing voor de andere waterrecreatie exploitanten die er momenteel zitten (verhuur van boten, surfplanken, etc.) Naast de bestaande lokaties is er met name aan de noord-westelijke zijde van het schiereiland, aan het Spaanse Water, nog ruimte om gronden in huur uit te geven voor waterrecreatie.