Toelichting plan > Quarantainegebouw

Dit imposante gebouw dient volledig gerestaureerd te worden. Vervolgens zal het een semi-openbare functie krijgen zodat het (deels) te bezichtigen blijft voor het publiek.
Te denken valt hierbij aan een restaurant, klein congrescentrum, museale funktie, o.i.d., danwel combinaties daarvan.