Toelichting plan > Nieuwe funkties voor pieren

De twee bestaande pieren voor zeeschepen zullen blijven bestaan. Echter alleen de noordelijke pier zal bij uitzondering kunnen worden gebruikt voor het aanleggen van zeeschepen aangezien daar de minste hinder voor de omgeving ontstaat bij het aanleggen van een groot schip. Er zal hier evenwel een scherpe naleving moeten zijn van de regels voor het voorkomen van lozen van het grijs- en zwart afvalwater van deze schepen.

Aan de zuidelijke pier kunnen lagere voorzieningen worden gemaakt zodat kleinere schepen, zoals vissersboten en jachten, tijdelijk kunnen aanleggen aan deze pier. Onder de pier kan een onderwater-observatiepost worden geĂ¯nstalleerd. Tevens is het mogelijk om beperkte horecavoorzieningen, met name terrasjes, te bouwen op deze pier. Ook deze exploitanten zullen huur moeten afdragen aan de beheersorganisatie.