Toelichting plan > Schaduwrijk park

Op Curaçao ontbreekt het aan ruime schaduwrijke parkvoorzieningen voor recreatieve doeleinden. Op het vrij vlakke midden van het schiereiland, waar voorheen olieopslag tanks stonden, heeft de mondi zich deels hersteld. Dit kan een indicatie zijn dat de bodem destijds niet dusdanig is vervuild dat er niets meer groeit. Nader onderzocht zal moeten worden of de grond hier al dan niet gesaneerd dient te worden.

Op deze lokatie kan met inheemse bomen, die na verloop van tijd weinig onderhoud nodig hebben, een park worden aangelegd van circa 12 hectare waar na enkele tientallen jaren grote schaduwrijke lokaties zijn ontstaan, te vergelijken met de oude Curaçaose hofjes, waar op ruime schaal kan worden gerecreëerd in bijvoorbeeld familieverband. Tussen de groepen bomen, de “hofjes”, kunnen grasvelden worden aangelegd waar volop en veilig kan worden gespeeld. Onderzocht zal moeten worden hoe op een ecologisch verantwoorde wijze en met beperkte hoeveelheden water, toch grasvelden kunnen worden aangelegd. Te denken valt hierbij aan systemen met regenwaterreservoirs onder het grasoppervlak.

Daarnaast is er de mogelijkheid om op de open velden in het parkgebied mobiele podia neer te zetten waar in de open lucht concerten kunnen worden gegeven. Tot slot, mits goed geregeld in verband met brandgevaar, rookoverlast en vervuiling, kunnen er barbecue plekken worden gecreëerd. Oude zandwegen doorkruisen het gebied nog. Deze zullen blijven bestaan als ontsluiting van het parkgebied.