Toelichting plan > Opslagloods

Dit gebouw is in gebruik genomen voor de horecafunctie nabij “Baya beach”. Deze funktie zal het ook in de toekomst kunnen behouden.