Toelichting plan > Natuurbehoud

Door het isolement van het gebied in het verleden is de hoge biodiversiteit op het schiereiland goed bewaard gebleven. Gewaakt zal moeten worden voor het behoud hiervan. De natuurlijke begroeiing op het deel van het schiereiland dat de bestemming “conserveringsgebied” heeft gekregen zal volledig behouden worden. Wel zullen er door de natuur enkele wandel- en fietsroutes worden uitgezet zoals op uitwerkingskaart is aangegeven. Voor het aanleggen van deze paden zullen er bij de DROV aanlegvergunningen worden aangevraagd.
Ook op het andere deel van het schiereiland met een “toeristische” bestemming zal de bestaande natuur behouden worden uitgezonderd die delen die in dit plan een andere funktie hebben gekregen, zoals het parkgebied en het jongerenkampeercentrum.