Toelichting plan > Beschermde monumenten

Op het schiereiland bevinden zich drie beschermde monumenten, namelijk het Quarantainegebouw, het Fort Beekenburg en de Opslagloods.