Toelichting plan > Educatie- en informatiecentrum


De vele bijzondere natuur- en cultuurhistorische-waarden die te vinden zijn op het Caracasbaai-schiereiland dienen te worden overgedragen aan de bezoekers. Slechts door het verstrekken van informatie kunnen de vele aspecten van dit gebied optimaal worden ervaren en gewaardeerd. Om deze reden zal er een educatie- en informatiecentrum moeten worden ingericht. De lokatie van dit centrum zal nader moeten worden bepaald.