Toelichting plan > Behoud huidige EOP bestemmingen

Het Caracasbaai-schiereiland heeft in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) twee bestemmingen. Het oostelijk deel is conserveringsgebied, het westelijk deel heeft een toeristische bestemming. (zie tekening) Voor het uitvoeren van dit nieuwe uitwerkingsplan behoeven deze funkties niet te worden gewijzigd. Toeristische ontwikkeling hoeft namelijk niet per definitie te betekenen dat er bouwwerken neergezet moeten worden. Ook recreatieve voorzieningen zoals stranden of wandelroutes kunnen voor de toerist van belang zijn. Onderstaande voorgestelde bestemmingen in het gebied kunnen allen binnen de kaders van het huidige EOP worden gerealiseerd.

Met het vaststellen van dit uitwerkingsplan geeft de overheid van te voren aan waar gebouwd kan worden en waar niet. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat in een latere periode lukraak, op onderdachte wijze en buiten de doelstellingen van dit uitwerkingsplan, toestemming wordt gegeven voor bebouwing elders dan vastgesteld in het uitwerkingsplan.