Toelichting plan > Fort Beekenburg

Het fort, gebouwd rond 1702, ligt op een vlak plateau, alleen te bereiken via een stenen trap, gelegen tussen rotspartijen. De begroeiing op dit plateau dient voor een deel verwijderd te worden zodat de oorspronkelijke opzet van deze fortificatie weer zichtbaar wordt. Archeologisch onderzoek is vervolgens mogelijk en noodzakelijk. Bij het betreden van het plateau kan middels een maquette en ander informatieborden uitleg gegeven worden over de historie en het gebruik van de diverse bouwwerken. De laatste bewoner van de inmiddels verdwenen bebouwing is Dr. F. da Costa Gomez (Doktoor) geweest, die hier een weekendverblijf had. Ook hier kan aandacht aan besteed worden.

Het fort en de nabijgelegen overige historische bebouwing op het plateau dienen volledig geconsolideerd en deels gerestaureerd te worden. Na restauratie dient het fort en nabijgelegen omgeving op het plateau op regelmatige basis te worden onderhouden.