Toelichting plan > Archeologisch onderzoek

Op het Caracasbaaischiereiland zijn diverse archeologische lokaties gelokaliseerd waaruit de aanwezigheid van indianen blijkt in vroeger tijden. Verschillende hiervan dienen nader onderzocht te worden. Tevens zal verder onderzoek moeten uitwijzen of er elders op het schiereiland andere historisch interessante lokaties zijn. Indien dat het geval is zullen deze in principe beschermd dienen te worden. De archeologische werkzaamheden welke uitgevoerd zullen moeten worden kunnen op zich al een educatief doel dienen.

Recentelijk zijn enkele tientallen meters ten zuiden van het Quarantainegebouw de resten ontdekt van de Ruyters Uytkeyk, een kleine versterking waar men een goed zicht op naderende schepen had en vanaf waar, bij vijandelijke schepen, het Fort Beekenburg kon worden gealarmeerd. Een dergelijke lokatie, onderdeel van de gehele verdediging van de Caracasbaai dient te worden blootgelegd en te worden geconsolideerd.