Geschiedenis

Op het Caracasbaaischiereiland zijn diverse archeologische lokaties te vinden waaruit de aanwezigheid van indianen blijkt in vroeger tijden.

Omstreeks 1703 werd op het schiereiland het fort Beekenburg gebouwd. Een nagenoeg gaaf fort wat van grote historische betekenis is. Niet alleen omdat het nog in oorspronkelijke staat verkeerd maar ook omdat ondermeer de Curaçaoenaar Pedro Luis Brion er commandant geweest is en er in 1805 slag leverde met een Engels invasieleger.

Tot halverwege de 19e eeuw is Fort Beekenburg een militaire post geweest. In 1874 werd het gebied van de Caracasbaai aangewezen tot quarantainestation voor schepen met een besmettelijke ziekte aan boord. In de garnizoensgebouwen nabij het fort werd een hospitaal ingericht voor zieke zeelui.

Zuidelijker, op de hoek van de baai, werd in 1883 de observatieinrichting voor gezonde zeelui gebouwd; het Quarantainegebouw. De zeelui moesten hier verblijven totdat vastgesteld was dat ze niet besmet waren.

Het Caracasbaai-schiereiland is in 1925 door de overheid voor een deel in erfpacht gegeven aan de Shell met als doel daar een tankplaats met bunkerpark te realiseren. In totaal zijn er 48 tanks gebouwd en was het een afgesloten industriegebied. Na het vertrek van de Shell in de jaren tachtig kwam het schiereiland weer in overheidshanden, maar bleef het aanvankelijk gesloten voor het publiek.

In de jaren negentig was het uitgangspunt van de overheid dat het toerisme op Curaçao en met name de hotelbouw moest worden gestimuleerd. In dit licht is besloten dat de westelijke helft van het schiereiland in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) een toeristische bestemming zou krijgen met de bedoeling er hotelprojecten te realiseren. Het oostelijk deel kreeg de bestemming conserveringsgebied. Deze bestemmingen krachtens het EOP gelden nog steeds.

In 1999 werd er een intentie-overeenkomst getekend tussen de eilandsoverheid en een buitenlandse ontwikkelaar, de Grand Cypress Development Company, die op het schiereiland een grootschalig resort zou ontwikkelen met hotels, winkels, jachthaven, etc. De overheid diende echter zelf voor meer dan 100 miljoen in dit project te investeren. Dit plan is in 2007 door de Curaçaose Eilandsraad verworpen.

In 2006 heeft de overheid het Caracasbaai-schiereiland weer volledig opengesteld voor de Curaçaose bevolking, na bijna 80 jaar afgesloten te zijn geweest voor het publiek. Door de openstelling heeft het gebied zich in snel tempo, maar op geheel ongestructureerde wijze, ontwikkeld tot een recreatiegebied voor de lokale bevolking en de toerist.

De afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe plannen gepresenteerd voor de toeristische ontwikkeling van het gebied, waaronder de bouw van een cruiseterminal met een (door de cruisemaatschappij op te zetten) dorp, gericht op de toerist. Zie www.505design.com

Om deze grootschalige ontwikkeling te voorkomen en aan te tonen hoe het gebied beter ontwikkeld zou kunnen worden heeft ProMo besloten zelf een plan op te stellen. Een uitwerkingsplan (zoals bedoeld in artikel 17 van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao), met als doel een bredere maatschappelijke discussie op gang te brengen over de toekomstige bestemming van het gebied en de eilandsbestuurders te overtuigen het schiereiland op de eerste plaats te ontwikkelen voor de eigen bevolking.