Visie

ProMo zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van het Caracasbaai-schiereiland op drie vlakken; 1) sociaal-cultureel, 2) natuur en milieu en 3) economisch.

Dit schiereiland is het enige vrij toegankelijke natuurgebied tussen het sterk geürbaniseerde Jan Thiel, de drukbezochte stranden van de Caracasbaai, het drukbevaren en dichtbewoonde Spaanse Water en het in ontwikkeling zijnde Santa Barbaragebied met de Tafelberg. Reden waarom deze unieke lokatie als vrij toegankelijk natuurgebied moet worden behouden.

Het schiereiland is een belangrijke plek voor natuur en cultuur. Naast broedplaatsen voor vogels, zeldzame plantensoorten, grote mangrovebossen en koraalriffen is Caracasbaai bekend om haar monumenten Fort Beekenburg, het Quarantainegebouw en de Opslagloods.

Sinds de openstelling van Caracasbaai-schiereiland in 2006 heeft het gebied zich in snel tempo ontwikkeld tot een recreatiegebied voor de lokale bevolking en de toerist, waaruit duidelijk blijkt dat hieraan grote behoefte bestaat op het oostelijk deel van Curaçao.

Zeker ook nu de laatste jaren veel gebouwd wordt op Curaçao, van grootschalige hotelprojecten tot privéhuizen, wordt het behoud van dit soort unieke, openbare gebieden van steeds groter belang. Op die manier kan Curaçao zowel de lokale bevolking als de toerist oorspronkelijke, historische en waardevolle recreatiemogelijkheden blijven bieden.

Grootschalige toeristische bebouwing van het Caracasbaai-schiereiland heeft dramatische gevolgen. ProMo pleit er daarom voor om het schiereiland te laten fungeren als een goed beheerd recreatiegebied (Nationaal Park Caracasbaai) voor de lokale bevolking en als een trekpleister voor de toerist, op een wijze die natuurlijke, historische en culturele bronnen intact laat.