Het Uitwerkingsplan

De Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC) geeft de mogelijkheid om de bestemming van een bepaald gebied, in dit geval Conserveringsgebied en Toeristische bestemming, nader uit te werken in een Uitwerkingsplan.
In artikel 17 van de EROC staat aangegeven waar zo’n uitwerkingsplan uit moet bestaan.

Belangrijk hierbij zijn een Uitwerkingskaart en een Toelichting. Het complete uitwerkingsplan kan hier gedownload worden.

Toelichting op het uitwerkingsplan